Základní školaAkce a soutěže Fotogalerie Dokumenty a organizace Webmail DUM Zájmové činnosti Absolventské práce


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018


Co chystáme na závěr školního roku…


2.6. Oslava dne dětí, turistický výšlap do okolí Herálce, opékání buřtů, program připraví třídní učitelé

7. 6. Návštěva dopravního hřiště – ukončení projektu pro 4.ročník

8. 6. - 9. 6. Školní výlet 9. ročníku do okolí Herálce

12. 6. Obhajoba absolventských prací

19. 6. Ponorka pro 8. + 9. ročník – preventivní program pro žáky

26. 6. - 30. 6. Závěrečný týden (projektový den k ochraně člověka za mimořádných životních situací, projekt k dopravní výchově, návštěva filmového představení v kině v Hlinsku, poslední zvonění žáků 9.ročníku, ukončení školního roku, předání vysvědčení, pamětních listů, pamětních triček, stipendií a ocenění)Co bylo...


Velká taneční soutěž

Na konci dubna se naši žáci zúčastnili taneční soutěže, kterou již tradičně pořádá ACTIVE středisko volného času ve Žďáru nad Sázavou. Po celý rok trénují tanečníci pod vedení svých vedoucích skladby, se kterými se na konci roku snaží zaujmout velkou porotu na taneční soutěži. I letos jsme měli v soutěži dvě skupinky – mladší žákyně, které soutěžily ve street dance a žáky, kteří bojovali o umístění v break dance. Hodnocení nebylo vůbec jednoduché. Hodnotila se náročnost skladby, choreografie, kostýmy a celkový dojem. Nakonec se obě naše družstva umístila na stupních vítězů a dovezla domů diplomy a poháry. Mladší děvčata dokonce vyhrála první místo a „breakaři“ byli třetí. Všem dětem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy na veřejnosti.

Veselé zoubky

Již pátým rokem se naše škola zapojuje do projektu, který realizuje společnost DM drogerie markt s.r.o. Tento preventivní program má sloužit jako podpora prevence zubních kazů a je určen žákům prvního ročníku. Škola obdrží od společnosti balíček s dárkovými taštičkami pro každého prvňáčka. Balíček obsahuje vždy jednu zubní pastu, kartáček na zuby, malé přesýpací hodiny, žvýkačky bez cukru, samolepky, pracovní listy a několik informačních letáčků o správném čištění zubů. Součástí programu je i didaktická sada pro učitele. Vyučující má za úkol během jedné vyučující hodiny probrat se žáky zásady správné ústní hygieny. Letošní projektový den se uskuteční hned po jarních prázdninách. Celý projekt je pro žáky zdarma.

 projekt  projekt


Karneval

V neděli 19. února se konal v našem kulturním domě dětský karneval, který již tradičně připravují žáci devátého ročníku se svými učiteli a ostatními pracovníky školy. Po týdnech příprav konečně ve dvě hodiny vypuklo v sále velké veselí. Karneval zahájil klaun, který všechny přivítal a popřál pěknou zábavu. Poté již následoval kolotoč písniček soutěží a her, které s žáky devátého ročníku připravila paní učitelka Štollová. Věříme, že si děti z karnevalu mimo drobných věcných cen odnesly i dobrou náladu a krásné zážitky. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci karnevalu podíleli a už teď se těšíme na příští rok.

 projekt  projekt


Nová počítačová učebna

V letošním školním roce se nám konečně podařilo zrealizovat plány na vybudování zcela nové počítačové učebny. Stávající učebna byla doposud umístěna v prostorách sklepa v blízkosti plynové kotelny, což nebylo úplně šťastné řešení. Nevhodné umístění učebny, nedostatečný počet pracovních míst pro žáky a celkově stísněný prostor bývalé učebny byl důvodem pro vybudování učebny nové a moderní. Nová učebna je nyní umístěna v prvním patře budovy školy. Je zde dvacet pracovních míst pro žáky, pracovní plocha pro vyučujícího, funguje zde dataprojektor pro promítání prezentací, obrázků a jiných dokumentů. Učebna je vybavena zcela novým nábytkem vyrobeným na míru firmou Perso international z Přibyslavi, která pro nás vyráběla i nábytek do nových školních družin. Věříme, že učebna bude žákům i vyučujícím co nejlépe sloužit k výuce informatiky a bude dostatečně využita i v rámci jiných předmětů.

 projekt
 projekt  projekt


Lyžařský výcvik žáků 7. - 8. ročníku

Díky dobrým sněhovým podmínkám se nám konečně po dvou letech opět podařil zorganizovat lyžařský výcvik pro naše žáky. Po poučení o bezpečnosti a základním seznámení se s lyžařskou výstrojí se vydali žáci spolu s Mgr. Uchytilem a Mgr. Kosařem na tratě, které máme v blízkosti školy. Díky spolupráci s místními lyžaři jsme měli ideálně připravené tratě a všichni žáci měli možnost si vyzkoušet různé běžecké techniky a pořádně si zalyžovat. Až na pár drobných nepříjemností, jako byly zmrzlé prsty, unavené svaly a několik modřin, si výcvik všichni žáci užili a už teď se těší na jeho pokračování na sjezdovce v Hlinsku. Doufáme, že nám sněhové podmínky vydrží.

Lyžařské závody

Na středu 18.ledna naplánovali vyučující pro žáky lyžařské závody. Navzdory velké nemocnosti se závodů zúčastnila většina dětí jak z prvního tak i z druhého stupně. Mladší děti měly okruh zkrácený, starší žáci a žákyně už objížděli celou 3,5km dlouhou trať. Všechny děti bychom chtěli moc pochválit za soutěživost a nasazení v závodě. Věříme, že se jim závody líbily a doufáme, že nebyly na dlouhou dobu poslední, ale stanou se opět naší tradiční zimní akcí.Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří závody připravili, zaměstnancům kuchyně, kteří připravili pro závodníky svačinu a panu školníkovi Bohuslavu Burešovi a panu Antonínu Trávníčkovi za pomoc při organizaci závodů. Děkujeme!

Zahraniční e-twinningový projekt

Po roční přestávce jsme opět začali pracovat na zahraničním projektu v rámci mezinárodní spolupráce škol e-twinning. Tentokrát jsme se zapojili do skupiny škol z Francie, Itálie, Slovenska, Polska a Řecka a společně vytváříme celoroční projekt It tastes delicious! …It´s from Europe! (Chutná to skvěle! Je to z Evropy). Hlavním motem tohoto projektu je vzájemné sdílení stravovacích zvyklostí jednotlivých zemí a výstupem by mělo být vytvoření mezinárodní online kuchařky. V současné době za sebou máme první dva úkoly. Prvním bylo natočení videa o naší škole a představení našeho týmu a dalším vytvoření videa o tom, co rádi snídáme. V prosinci jsme pracovali na křížovce, kde jsme se ostatních ptali na zajímavosti z našich vánočních tradic a sdíleli jsme vánoční recepty. I další úkoly se budou týkat jídla a stravování. V lednu bychom již měli začít i vařit, chystáme se vyzkoušet některé recepty z jiných zemí. Snad se nám vše podaří a my se kromě slovíček naučíme i něco praktického a ještě si třeba pochutnáme.

 projekt


Zimní pětiboj

V úterý 13. prosince se vybraní žáci druhého stupně s panem učitelem Vojtou Uchytilem zúčastnili sportovního klání Zimní pětiboj, které pořádalo Gymnázium K.V.Raise v Hlinsku v Čechách. Žáci soutěžili v trojskoku, hodu medicinbalem, v počtu sedů – lehů na čas, skoku přes švihadlo a driblingem s míčem. Tentokrát se našim sportovcům moc nedařilo, ale to nás neodradí od toho, abychom to zkusili příště znovu a doufejme s lepším výsledkem. I přesto žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy na veřejnosti.

Turnaj ve stolním tenise

Již tradičně před vánočními prázdninami probíhá na chodbě naší školy turnaj v ping pongu, který pro žáky organizuje zástupkyně ředitelky Mgr.Pavla Dlouhá. Každý rok je o soutěž velký zájem a žáci o přestávkách svádějí své bitvy s ostatními spolužáky a snaží postoupit do finále. I v letošním roce se přihlásil velký počet žáků. Po velkém boji nakonec na prvním stupni zvítězil Matyáš Mareš, na druhém místě se umístil Matěj Fajmon a třetí skončila Eliška Ptaszeková. Na druhém stupni vyhrál Tadeáš Otava, druhý byl Matěj Němec a na třetím místě se umístil Jakub Chmelík. Všem vítězům gratulujeme.

Vánoční dílny – batika

V posledních hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy se žáci druhého stupně společně s paní učitelkou Ilonou Lapáčkovou pustili do výroby vánočních dárků. Rozhodli se vyrobit pro maminky batikované šátky. Nejdříve si nakoupili hedvábné bílé šátky a potom pomocí techniky batikování za studena vytvářeli krásné vzory. Věříme, že měly maminky z dárečků radost.
Vánoční tvoření žáků 7. ročníku


Projekt Bramborový týden pro žáky 1. stupně

Naše vesnice leží na Vysočině, která je také známá jako bramborářský kraj. I z tohoto důvodu se vyučující na prvním stupni rozhodli, že letošní první projekt zaměří tímto směrem. Během jednoho říjnového týdne se v každé vyučovací hodině probírala „bramborová“ tematika, vařila se bramborová jídla, ochutnávalo se, sledovaly se filmy o bramborách, lepilo se, skládalo, stříhalo se, razítkovalo a malovalo. Všichni vyučující uzpůsobili výuku tak, aby se nějakým způsobem dotýkala brambor, jejich využití a zpracování.

Atletický čtyřboj

Naši žáci se již tradičně zúčastnili sportovní soutěže, kterou pořádala sousední škola ve Svratce. Soutěžilo se v jednotlivých atletických disciplínách, jako je běh na 60 a 1500 metrů, skok daleký, hod míčkem a granátem. Soutěž probíhala odděleně pro dívky a chlapce, vyhodnocováni byli vždy žáci z jednoho ročníku. Zástupci našich sportovců si vedli velmi dobře a vybojovali několik cenných medailí. Za jejich aktivní přístup a vzornou reprezentaci školy děkujeme.

1.místo Martin Bureš (7. ročník) - běh na 1500 metrů

2.místo Tereza Nováková (7. ročník) - běh na 60 metrů

3.místo Tadeáš Otava (7. ročník) - hod míčkem

3.místo Patrik Zástěra (8. ročník) - hod granátem

1.místo Tereza Fialová (9. ročník) – běh na 60 metrů

2.místo Tereza Fialová (9. ročník) - hod granátem

2.místo Tereza Fialová (9. ročník) - skok daleký

3.místo Tereza Fialová(9. ročník) - běh na 1500 metrů

2.místo Bořek Svoboda (9. ročník) - hod granátem


Spolupráce s portálem onlinejazyky.cz

Naše škola navázala v loňském roce spolupráci s online jazykovou školou onlinejazyky.cz. Tato jazyková škola nabídla našim žákům i pedagogům možnost objednání jazykových online kurzů za zvýhodněné ceny. Potěšil nás velký zájem jak ze strany žáků, tak i ze strany našich pedagogů. Více než 97% našich pedagogických pracovníků se rozhodlo začít studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu nebo si v těchto jazycích prohloubit své znalosti. Mezi žáky byl zájem převážně o angličtinu. Do online studia se zapojily především děti z prvního stupně. I v současné době je možné si ještě jazykový kurz za zvýhodněnou cenu objednat. V případě zájmu nebo s dotazy se obracejte na ředitelku školy na telefonu 566 663 124 nebo mailem na reditelstvi@zsheralec.cz. Kurzy jsou za cenu 190Kč a jejich počet na jednoho žáka není omezen. Odkaz na portál: www.onlinejazyky.cz

Lyžařský kurz pro žáky 2.stupně

Díky nestandardním sněhovým podmínkám se nám již několik let nedaří realizovat povinný lyžařský kurz pro naše žáky. V letošním roce se nám podařilo zajistit nabídku Ski areálu Hlinsko na konání části výcviku na sjezdovce v Hlinsku. Věříme, že rodiče zváží tuto možnost a cenovou nabídku a budeme moci konání výcviku potvrdit.

Běžná cena za den (4 hodiny) = 1 840,- Kč/den (jízdné na vleku 240,-Kč, kompletní výbava 300,- Kč, skupinová výuka 1300,- Kč).
Vaše cena za den (4 hodiny) = 400,- Kč/den (jízdné na vleku 120,- Kč, kompletní výbava 80,- Kč, skupinová výuka 200,- Kč).


Sběr použitého kuchyňského oleje

V loňském roce jsme se zapojili do projektu společnosti Fritex s.r.o., která se zabývá druhotným zpracováním kuchyňského oleje. Každou středu od 7,00 hodin do 7,30 vybírá pan školník použitý olej, který musí být zbavený nečistot a nalitý do PET láhve (např.od minerálky). Nabízíme i letos tuto možnost všem občanům Herálce. Přineste olej do školy a pomůžete tím životnímu prostředí. Děkujeme.

Projekt Záložky do knih spojují školy

Již potřetí jsme se zapojili do projektu Záložky do knih vyhlášeného Národní pedagogickou knihovnou Komenského v Praze a Slovenskou knižnicou v Bratislavě. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářské gramotnosti. Děti vytvářejí záložky do svých oblíbených knih a ty potom společně posíláme do partnerské školy na Slovensko. Doposud jsme neměli moc štěstí ve výběru partnerské školy. Komunikace a vzájemná domluva byla velmi obtížná, ale věříme, že v letošním roce bude projekt splněn ke spokojenosti všech.


Projekt Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. I naše škola je již dlouhodobě zapojena do tohoto projektu a děti díky němu měly možnost ochutnat rozmanité druhy ovoce a zeleniny.


Zapsala: Mgr. Jana Guličuková